Start

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2018

Fokus på strategier och arbetssätt för en mer kundfokuserad och nyttoskapande digital verksamhet och kommunikation

Konferens 14-15 november • Fördjupningspass 15 november • Stockholm


Ladda ner programmet


Anmäl dig här

#webbos 2018

Digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för hur medborgarna kommunicerar och samspelar med offentliga organisationer. Därför är användardriven utvecklingen av webb, service och tjänster är ett måste i dagens samhälle. På Ability Partners nya konferens Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om användardriven webbutveckling!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

iphone-pen

Keynote Speakers

Joakim Jansson
Grundare, föreläsare och författare
DigJourney

Läs mer
x

Så leder och genomför du digital transformation i din organisation och verksamhet

 • Vad skall man göra när?
 • Varför är ”hur” viktigare än ”vad”?
 • Vilka är skillnaderna och likheterna mellan privat och offentlig sektor?

Joakim tror på det goda med digitalisering – för individer, företag och samhället i stort. Med digitalisering kommer nya möjligheter till demokratisering, utbildning, hållbarhet, välstånd och ytterst livskvalitet. Joakim är författare till den uppmärksammade boken Att leda digital transformation och upphovsman till Digital Maturity Matrix som är en metodik för att genomföra digital transformation. Att hjälpa företag att förstå vad digitalisering för med sig har funnits på hans agenda sedan 2000 då han började på Spray. Alltsedan dess har han på nära håll följt hur omvälvande och fascinerande den digitala transformationen är. Joakim har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag däribland MTG, Aller och Spray. Han är grundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han arbetar också i ett flertal styrelser och advisory boards.

Daniel Ewerman
VD och grundare
Custellence

Läs mer
x

Servicedesign och kundcentrerad tjänsteutveckling – hur du analyserar kundresan och driver förändring och digitalisering utifrån kundinsikter

 • Vad innebär det att vara en kundfokuserad verksamhet inom offentlig sektor?
 • Hur kan vi öka organisationens interna förståelse för kundens behov, förväntningar och problem i strävan mot en kunddriven verksamhet?
 • Hur kan vi anpassa verksamheten och våra processer för att möta användarens krav och skapa en bra användarupplevelse
 • Kundresan – så utvecklar du attraktiva och välbehövliga tjänster utifrån era införskaffade insikter om kundens beteende
 • Så använder du kundresan som central förändringskarta och verktyg i syfte att skapa ett innovativt och agilt arbetssätt samt generera samsyn och få med dig stakeholders och ledning

Daniel Ewerman är kundupplevelseexpert, grundare och VD av Custellence – onlineverktyget för att visualisera, förbättra och samla verksamheten kring kundresan. Dessförinnan grundade Daniel servicedesignföretaget Transformator Design där han även var VD. Med 20 års erfarenhet är Daniel en av Europas främsta experter när det kommer till att skapa ledande kundupplevelser såväl inom näringslivet som offentliga organisationer. Han är även författare till boken ”Kundupplevelse: varför vissa organisationer lyckas och andra inte” och en uppskattad talare och inspiratör.

Moderator

Pia Flodquist
Digital strateg
Metamatrix

Läs mer
x

Pia Flodquist är digital strateg på Metamatrix som är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Hon coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.

Inspireras av praktikfall från

Karin Almers
Redaktionschef
SVT

Läs mer
x

Den nya digitala världen – så har SVT organiserat sig internt för att klara av externa utmaningarna samt vara konkurrenskraftiga i dagens mediesamhälle

 • Hur kan man strukturera organisationen och processerna för att bli en mer kundcentrerad verksamhet och möjliggöra en sömnlös användarupplevelse
 • Samverkan mellan avdelningar – arbetssätt och metoder att applicera för att bli en mer användarcentrerad verksamhet som matchar användarnas behov och förväntningar
 • Så rustar vi vår organisation för att möta alla ökade krav och förväntningar och ta det digitala ekosystemet till nästa nivå

Karin är redaktionschef för SVT Play med ansvar för hur tv-programmen syns och optimeras i tjänsten. Hon har jobbat med digitala medier och digital transformation de senaste 12 åren och har en bakgrund från Schibsted där hon bland annat senast var CRM- och kampanjchef på Aftonbladet. 

Sara Fahlander
Avdelningschef SVT
SVT

Läs mer
x

Den nya digitala världen – så har SVT organiserat sig internt för att klara av externa utmaningarna samt vara konkurrenskraftiga i dagens mediesamhälle

 • Hur kan man strukturera organisationen och processerna för att bli en mer kundcentrerad verksamhet och möjliggöra en sömnlös användarupplevelse
 • Samverkan mellan avdelningar – arbetssätt och metoder att applicera för att bli en mer användarcentrerad verksamhet som matchar användarnas behov och förväntningar
 • Så rustar vi vår organisation för att möta alla ökade krav och förväntningar och ta det digitala ekosystemet till nästa nivå

Sara är avdelningschef för den interaktiva avdelning (SVTi) som utvecklar och levererar SVT:s digitala publika tjänster; t ex SVT Play, SVT Nyheter och Melodifestivalappen. Hon är journalist med bakgrund på bl a annat ungdomsprogrammet Bullen och som redaktör för Kulturnyheterna. De senaste åren har hon arbetat med förändringsledarskap i SVTs digitala transformation. Målet är att leda en attraktiv arbetsplats som främjar öppenhet, korsfunktionalitet och lärande för större innovation.

Johanna Ekeberg
Change management och agil coach
Antigo Management

Läs mer
x

Så blev Pensionsmyndigheten användarcentrerad genom kunddrivet arbetssätt och ökat tjänstetänk

 • Så införde vi ett kundbehovsdrivet agilt arbetssätt för webborganisationen
 • Kundcentrerad digitalisering – så kopplade vi samman arbetssättet med organisationens övergripande mål
 • Framtidsspaning – hur ser framtidens webbplats ut och vad gör vi för att ta oss dit?

Johanna Ekeberg, tidigare förvaltningsledare och product owner för Pensionsmyndighetens externwebb berättar om hur Pensionsmyndighetens resa mot en responsiv externwebb och ett kundbehovsdrivet arbetssätt för webbutveckling kopplat till myndighetens satsning för att stärka kundcentreringen. Hon har en bakgrund i gränslandet mellan verksamhet och IT, de senaste 11 åren inom bank/finans/försäkring.

Karin Öhlander
Kommunikationschef
Täby kommun

Läs mer
x

Digital verksamhetsutveckling med invånaren i fokus

 • Så möter vi upp såväl interna som externa behov kopplat till webben genom invånar- och medarbetardrivet digitaliseringsarbete
 • Så utgår vi från användarens behov och utvecklar framgångsrika digitala tjänster som förbättrar det digitala mötet

I Täby ska det vara enkelt att bo och driva företag. Därför satsar Täby på att utveckla den digitala servicen med invånaren i fokus. För att hålla ihop utvecklingsarbetet arbetar flera nyckelfunktioner samlat med styrning, uppföljning och analys för att förbättra det digitala kundmötet. Under denna föreläsning får du ta del av Täby kommuns arbete mot framtidens kundfokuserade kommun.

Johannes Söderlund
Digitaliseringsstrateg
Täby kommun

Läs mer
x

Digital verksamhetsutveckling med invånaren i fokus

 • Så möter vi upp såväl interna som externa behov kopplat till webben genom invånar- och medarbetardrivet digitaliseringsarbete
 • Så utgår vi från användarens behov och utvecklar framgångsrika digitala tjänster som förbättrar det digitala mötet

I Täby ska det vara enkelt att bo och driva företag. Därför satsar Täby på att utveckla den digitala servicen med invånaren i fokus. För att hålla ihop utvecklingsarbetet arbetar flera nyckelfunktioner samlat med styrning, uppföljning och analys för att förbättra det digitala kundmötet. Under denna föreläsning får du ta del av Täby kommuns arbete mot framtidens kundfokuserade kommun.

Daniela Hammar
Kommunikationschef
Jönköpings kommun

Läs mer
x

Mot service i framkant – så arbetar vi med kundfokus i våra digitala tjänster och kanaler

 • Så bygger vi projekt som startar förändringsresan med målet att bli en digital kommun med kundfokus
 • Så arbetar vi med kommunikationsfrågor och kundmöten i en gemensam kommunikationsavdelning för utvecklat kundfokus i våra digitala tjänster och kanaler

Daniela är kommunikationschef i Jönköpings kommun och ansvarig både för kommunikationsenheten och för kommunens kontaktcenter. Daniela har initierat flera utvecklingsprojekt kring webb och kundservice. Hon har också utvecklat kommunikationsavdelningen mot en gemensam avdelning som ansvarar både för kommunikationsfrågor och kundmöten.

Ewa Ling Persson
Kontaktcenterchef
Jönköpings kommun

Läs mer
x

Mot service i framkant – så arbetar vi med kundfokus i våra digitala tjänster och kanaler

 • Så bygger vi projekt som startar förändringsresan med målet att bli en digital kommun med kundfokus
 • Så arbetar vi med kommunikationsfrågor och kundmöten i en gemensam kommunikationsavdelning för utvecklat kundfokus i våra digitala tjänster och kanaler

Ewa är kontaktcenterchef och har drivit flera projekt, bl.a. kring ny målbild för kontaktcenter och ett nytt uppdrag med digitalt fokus.

Tomas Johansson Haavik
Webbstrateg
SKL

Läs mer
x

Mät det rätta, inte det lätta

 • Analysresan – från siffror via beteendemönster till insikter och strategier
 • Mätplan – vad ska det vara bra för och hur tar du fram relevanta mål och KPI:er för din verksamhet?
 • Mäta i flera kanaler – utmaningar och lärdomar

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. Tomas Johansson Haavik brottas dagligen med frågan hur SKL ska bli bättre på att hjälpa sina medlemmar att lösa sina uppgifter på skl.se och andra SKL-webbar. Webbanalys, tillgänglighet och användbarhet är några av verktygen i lådan. Allt enligt mottot ”Fakta istället för åsikter.

Henrik Hallenius
Webbsamordnare
Konsumentverket

Läs mer
x

Så planerar och följer Konsumentverket upp digitala kampanjer i flera kanaler med data från flera datakällor

 • Så identifierade vi vilken konkret verksamhetsnytta som data och statistik kunde generera!
 • Så tog vi fram ett arbetssätt och verktyg för att planera och följa upp kampanjer – lyssna till ett konkret case

Henrik Hallenius har under mer än 10 års tid jobbat med webb som bland annat projektledare, webbstrateg och redaktör. Sedan ett drygt år tillbaka jobbar han som webbanalytiker på Konsumentverket. I rollen ingår att identifiera och följa upp mätpunkter samt analysera data för myndighetens webbplatser, digitala tjänster och kampanjer. Han bidrar även med analyser av användarbeteende till utvecklingsprojekt och kravställning av SEO på en övergripande nivå.

Andreas Johansen
Projektledare, Fastighetskontoret
Göteborg stad

Läs mer
x

Att utifrån användarens behov och förutsättningar skapa en väl utformad digital lösning som ökar delaktighet och intresse för stadens utveckling

 • Så skapade vi en välbehövd tjänst tillsammans med våra medborgare för att skapa en bättre stadsmiljö
 • Så skapar vi goda förutsättningar för spridning av vårt digitala verktyg

Göteborg Stad har skapat mobilappen ”Anmäl Hinder” så göteborgaren kan hjälpa staden att få vardagens små irritationsmoment åtgärdade. Nu kan göteborgaren anmäla enkelt avhjälpta hinder direkt på plats med  kategorisering, geotaggning och möjlighet att beskriva hindret med text och foto. Appens utformning når AAA-standard tack vare samarbetet med funktionshinderrörelsen. Den öppna källkoden för både IOS och Android innebär att 289 andra kommuner mycket enkelt och nästan gratis äntligen kan förstärka sin tillsyn av lagen om enkelt avhjälpta hinder. Göteborg stad vann Guldlänken 2018 med ”Anmäl hinder” och under denna föreläsning kommer Andreas berätta om hur de utvecklade denna digitala lösning utifrån invånarnas behov för ett bättre samhälle.

Fördjupningspass – Digital Analytics

Pia Flodquist
Digital strateg
Metamatrix

Läs mer
x

Digital Analytics – ha koll på kronan och mät effekten av era insatser!

Hur vet du att er digitala kommunikation funkar? Vad vet du om era användares upplevelser av era tjänster? Hur skaffar du dig solid kunskap om vilka investeringar som faktiskt är nyttiga och vilka du måste ompröva? Vilken data är relevant att samla in och följa upp? Och hur får du andra i organisationen att ha förståelse för och agera på insikterna?

Ur innehållet

 • Målstyrning och ledning. Sätt relevanta mål för rätt målgrupp. Vet du inte vad tjänsten ska göra för skillnad, eller för vem, så vet du inte vad eller hur du ska mäta. Har du mandat att agera på mätresultatet? Om inte, hur skaffar du dig det?
 • Mätplan. Vilka mätpunkter behöver du för att kunna förbättra tjänsten mot beslutade mål? Vad behöver din organisation veta och varför? Det avgör vad och hur du mäter; mål, mätpunkter, metod, frekvens
 • Åtgärdsplan. Vad ska du göra först? Vad ska du inte göra? Så här tar du fram en konkret plan för att säkerställa att vidareutveckling och förvaltning driver mot målen. År efter år
 • Mätverktyg: Det här behöver du tänka på när du väljer rätt mätverktyg

Metamatrix är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Fokus är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av mer effektiv kommunikation eller höjd medborgarservice. Göran Åbonde är digital strateg på Metamatrix och har haft flera ledande roller inom strategiskt analytiskt webbarbetet, bland annat som innehållsansvarig på fackförbundet Unionen och var delaktig i den resa som höjde kundnöjdheten på webben från 25 till 90 procent. Pia Flodquist är även hon digital strateg och coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.

Vi avbryter för eftermiddagsfika

Göran Åbonde
Digital strateg
Metamatrix

Läs mer
x

Digital Analytics – ha koll på kronan och mät effekten av era insatser!

Hur vet du att er digitala kommunikation funkar? Vad vet du om era användares upplevelser av era tjänster? Hur skaffar du dig solid kunskap om vilka investeringar som faktiskt är nyttiga och vilka du måste ompröva? Vilken data är relevant att samla in och följa upp? Och hur får du andra i organisationen att ha förståelse för och agera på insikterna?

Ur innehållet

 • Målstyrning och ledning. Sätt relevanta mål för rätt målgrupp. Vet du inte vad tjänsten ska göra för skillnad, eller för vem, så vet du inte vad eller hur du ska mäta. Har du mandat att agera på mätresultatet? Om inte, hur skaffar du dig det?
 • Mätplan. Vilka mätpunkter behöver du för att kunna förbättra tjänsten mot beslutade mål? Vad behöver din organisation veta och varför? Det avgör vad och hur du mäter; mål, mätpunkter, metod, frekvens
 • Åtgärdsplan. Vad ska du göra först? Vad ska du inte göra? Så här tar du fram en konkret plan för att säkerställa att vidareutveckling och förvaltning driver mot målen. År efter år
 • Mätverktyg: Det här behöver du tänka på när du väljer rätt mätverktyg

Metamatrix är en digital byrå som tillsammans med sina kunder tar fram hållbara koncept och lösningar. Fokus är att skapa nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av mer effektiv kommunikation eller höjd medborgarservice. Göran Åbonde är digital strateg på Metamatrix och har haft flera ledande roller inom strategiskt analytiskt webbarbetet, bland annat som innehållsansvarig på fackförbundet Unionen och var delaktig i den resa som höjde kundnöjdheten på webben från 25 till 90 procent. Pia Flodquist är även hon digital strateg och coachar organisationer och företag i digitalt förändringsarbete och strategisk planering, digital analys, optimering och förvaltning.

Vi avbryter för eftermiddagsfika

Webbstrategidagarna-offentlig-sektor-2018-2

Ur innehållet

 • Så leder och genomför du digital transformation i din organisation och verksamhet
 • Hur du analyserar kundresan och driver förändring och digitalisering utifrån insamlade kundinsikter
 • Hur kan du strukturera organisationen och processerna för att bli en mer kundcentrerad verksamhet och möjliggöra en sömnlös användarupplevelse
 • Så utgår du från användarens behov och utvecklar framgångsrika digitala tjänster som förbättrar service och det digitala mötet
 • Så tar du fram relevanta mål och KPI:er för att mäta och styra er digitala kommunikation

Citat från tidigare WEBBOS konferenser

”Mycket bra och givande dagar”

”Proffsigt helt igenom”

”Mycket matnyttigt och konkreta tips”

”Intressanta och kompetenta talare”


Ladda ner programmet

Goda skäl att delta på konferensen

 • Ta del av hur du leder och genomför digital transformation i din organisation och verksamhet
 • Få ökad kunskap om hur du analyserar kundresan och driver förändring och digitalisering utifrån insamlade kundinsikter
 • Lär dig mer om hur du anpassar organisation och processer för att bli mer kund- och sercicefokuserad
 • Få inspiration till hur du utgår från användarens behov och utvecklar framgångsrika digitala tjänster som förbättrar det digitala mötet
 • Lyssna till hur du kan ta fram relevanta mål och KPI:er för att mäta och styra er digitala kommunikation
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från andra organisationer

Hålltider under dagarna

14 november

09:00-09:30 
Registrering, kaffe, te och smörgås

09:30-09:10
Moderator Pia Flodquist, Metamatrix, inleder konferensen

09:40-10:40
Joakim Jansson, DigJourney

10:40-11:10
Förmiddagskaffe och nätverkande

11:10-12:10
Daniel Ewerman, Custellence

12:10-13:10
Lunch och nätverkande

13:10-14:00
Karin Almers & Sara Fahlander, SVT

14:05-14:55
Johanna Ekeberg, Antigo Management

14:55-15:25
Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:25-16:15
Karin Öhlander & Johannes Söderlund, Täby kommun

16:20-17:10
Daniela Hammar & Ewa Ling Persson, Jönköpings kommun

17:10-17:15
Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag

Välkommen till Webbos mingel – passa på att nätverka under avslappnade former!

15 november

08:30-09:00 
Samling, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10
Moderatorn inleder konferensens andra dag.

09:10-10:00
Tomas Johansson Haavik, SKL

10:00-10:30
Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30-11:20
Henrik Hallenius, Konsumentverket

11:25-12:15
Andreas Johansen, Göteborg stad

12:15-12:20
Moderator sammanfattar och avslutar konferensen

12:20-13:20
Lunch och nätverkande

13:20-16:20
Separat bokningsbart fördjupningspass

Digital Analytics
– ha koll på kronan och mät effekten av era insatser!

Under ledning av:
Pia Flodquist & Göran Åbonde, Metamatrix

Fördjupningspasset avbryts för eftermiddagsfika

desk

#webbos 2018

#webbos – den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg i offentlig sektor – nu för sjunde året i rad!

Anmäl dig i god tid för att säkra din plats på konferensen!

Pris

Konferens 14-15 november
9.990 kr

Fördjupningspass 15 november
Pris för fördjupningspasset för deltagare på konferensen
1.990 kr – 2.000 kr i rabatt
Ordinarie pris 3.990 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigtså betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person, för konferensen.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms.

Tid & Plats

Konferens 14-15 november 2018
Fördjupningspass 15 november 2018

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Boende i Stockholm

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt.

Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00

Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Anmälan

[formidable id=10]

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på

www.abilitypartner.se