#webbos

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2017

24 oktober Temadag 25 oktober Konferens 26 oktober Temadag Stockholm

 • Kundfokus och servicedesign – att driva digitalisering och utveckla tjänster utifrån kundinsikter
 • Det digitala kundmötet – så skapas en positiv och sammanhållen användarupplevelse
 • Användardriven utveckling i offentlig sektor – så lägger du upp arbetet för bästa resultat
 • Så leder du framgångsrika digitaliserings- och webbutvecklingsprojekt
 • Framtidsspaning – framtidens digitala, mobila och sociala kundbeteenden

Keynote Speakers

Paula Buckley
Assistant Director, Customer Services
Birmingham City Council

Daniel Ewerman
VD och medgrundare
Transformator Design & Custellence

Ruth Woodbridge
Head of Digital Transformation
Qwest Services

Anette Lovas
Konsult inom digital produktutveckling,
förändringsledning, UX/CX
Frontit

Moderator

Mia Kolmodin
Agil coach inom User Experience och Produktledning
Dandy People

Övriga talare och praktikfall

Pontus Vinderos
Webbstrateg och digital kommunikatör
Region Västmanland

Frida Westholm
Formgivare och tillgänglighetsexpert
Funka

Karin Andersson
Pragmatisk digitaliseringsinspiratör
Adaptit

Jan Svensson
Webbstrateg
Stockholms stad

Jeannette Örjansdotter
Digital produktägare och förvaltare
Swedavia

Magnus Österhult
Webbstrateg
Falkenbergs kommun

Petter Schaffer
Arbetsförmedlingen

Goda skäl att delta på #webbos

 • 1 dag behovsstyrd konferens med de mest
  aktuella frågeställningarna inom offentlig
  webbutveckling
 • Diskussioner och erfarenhetsutbyte
  – nätverka med kollegor från hela landet
 • 2 Temadagar med möjlighet att fördjupa
  dig inom viktiga områden för er digitala
  utveckling

Hålltider under dagen

08:30-09:00 
Registrering med morgonkaffe, smörgås och nätverkande

09:00-09:10
Moderator Mia Kolmodin, Dandy People inleder konferensen

09:10-09:40
Daniel Ewerman, Transformator Design & Custellence

09:45-10:15
Paula Buckley, Birmingham City Council

10:15-10:45
Förmiddagskaffe och nätverkande

10:45-11:15
Pontus Vinderos, Region Västmanland

11:20-11:50
Frida Westholm, Funka

11:55-12:30
Anette Lovas, Frontit

12:20-13:40
Lunch och nätverkande

13:30-14:00
Karin Andersson, Adaptit

14:05-14:35
Jan Svensson, Stockholm stad

14:40-15:10
Jeannette Örjansdotter, Swedavia

15:10-15:40
Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:40-16:10
Magnus Österhult, Falkenbergs kommun

16:15-16:45
Petter Schaffer, Arbetsförmedlingen

16:50-17:20
Ruth Woodbridge, Qwest Services

17:20-17:30
Moderatorn sammanfattar konferensen

Välkommen till Webbos mingel – passa på att nätverka under avslappnade former!

SEPARAT BOKNINGSBARA TEMADAGAR 24 OCH 26 OKTOBER
- välj den dag som passar dig bäst eller gå på båda!

24 OKTOBER
Strategisk webbanalys offentlig sektor - målsättning, mätning och styrning av digital kommunikation i offentlig sektor


Etablering av webbanalys genom insikts- och strategiarbete
• Nuläge och målbild – så kartlägger du nuläget och sätter konkreta mål för vad du vill uppnå
• Strategisk handlingsplan – så konkretiserar du arbetet med mätning och uppföljning i en mät- och analysplan
• Implementation och konfiguration av mätverktyg – hur kan du säkerställa att du får ut rätt data med rätt konfiguration?

Kontinuerligt arbete med analys och uppföljning
• Hur kan du jobba med effektiv uppföljning av de KPI:er som definierats?
• Analys – hur identifierar du orsakerna bakom den utveckling som sker och vilka förbättringsaktiviteter som behöver genomföras?
• Prioritering av insatser – enkel matris för att jämföra olika aktiviteter mot varandra för att prioritera rätt förändring

Temadagen 24 oktober leds av

Ulf Sjöberg
Digital strateg
NetRelations

26 OKTOBER
Empatisk digitalisering – digitalisera efter behov

Så tar man de vägledande insikterna vidare
• Tjänstekartan som ett centralt verktyg för alla stakeholders
• Att driva en träffsäker och värdeskapande digitalisering
• Att minimera risker vid digitalisering

Så anpassar man och styr efter insikterna
 Att upprätthålla en relevant kundresa
• Från kundresa till content strategi, wireframes etc
• Att mäta effekter och värde

Temadagen 26 oktober leds av

Madlene Lindström
Digital expert/Senior service designer
Transformator Design

Niklas Holm
Senior service designer
Transformator Design


#webbos
– den självklara konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg i offentlig sektor – nu för sjätte året i rad!

Anmäl dig i god tid för att säkra din plats på konferensen

Pris

Ability Partner premierar om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt.

Konferens 25 oktober
Boka senast 13 oktober 7.490 kr - 500 kr rabatt
Ordinarie pris 7.990 kr
Pris för leverantörer och konsulter 9.990 kr

Temadagarna 24 och 26 oktober
Pris per temadag för deltagare på konferensen
3.490 kr – 3.500 kr i rabatt (ordinarie pris 6.990 kr)

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigtså betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person, för konferensen.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Obs! Alla priser är exkl. moms.

Tid & plats

Konferens 25 oktober 2017
Temadagar 24 och 26 oktober 2017

Konferens
Bygget konferens
Norrlandsgatan 11
Stockholm
Tel: 08-522 468 00

Temadagar
Helio T-House
Engelbrektsplan 1
Stockholm
Tel: 08-522 232 00

Boende i Stockholm

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt.

Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00

Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

”Mycket bra och givande dagar”

”Proffsigt helt igenom”

”Mycket matnyttigt och konkreta tips”

Anmälan

Anmälan

Personuppgifter - Deltagare

Adressuppgifter till arbetsplats

Faktureringsadress

Om annan än ovan.

Övrigt

Sending

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
Fax 08-694 91 04
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se